Bilimsel Yayınlar

A: Uluslarası dergilerde yayınlanan makaleler

1- ” Efficacy of Onabotulinum Toxin A Injection In Pediatric Patients With Non-Neurogenic Detrusor Overactivity.” Neurourology and Urodynamics,  24 January 2017;9999:1–5.

  Bayrak O, Sadioglu E, Sen H, Doğan K, Erturhan S, Seckiner I.,

 

2- A neural network – based algorithm for predicting stone – free status after ESWL therapy

Ilker Seckiner 1, Serap Seckiner 2, Haluk Sen 1, Omer Bayrak 1, Kazım Dogan 1, Sakip Erturhan 1 Vol. 43 (6): 1110-1114, November – December, 2017

 

3-A comparison of micro-PERC and retrograde intrarenal surgery results in pediatric patients with renal stones

Haluk Sen, Ilker Seckiner, Omer Bayrak, Kazim Dogan, Sakip Erturhan

Journal of Pediatric Urology (2017) 13, 619.e1e619.e5

B: Bildiriler

  1. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER :

 

B16. Bayrak O, Sen H, Dogan K, Sadioglu E, Seckiner I, Erturhan S, Yagci F.,

“Botulinum Toxin Injection In Pediatric Patients With Non-Neurogenic Detrusor

Overactivity” EAU 11th South Eastern European Meeting, European Urology

Supplements, 14 (8):e1442, Antalya, 2015.

2.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E29. Şen H, Kervancıoğlu S, Erbağcı A, Doğan K, Bayrak Ö, Erturhan S, Seçkiner İ.,”

    Benign Prostat Hiperplazisinde Prostat Arter Embolizasyonu; İlk Deneyimlerimiz”

  1. Ulusal Üroloji Kongresi, P-310, Antalya, 2014.

E30. Şen H, Seçkiner İ, Bayrak Ö, Demirbağ A, Erturhan S, Doğan K, Yağcı F., “Okul

Öncesi Pediatrik Yaş Grubu Hastalarda ESWL’nin Etkinliğinin Araştırılması; 370

Hastalık Deneyimimiz” 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, P-093, Antalya, 2015.

E31. Seçkiner İ, Şen H, Baturu M, Bayrak Ö, Erturhan S, Doğan K, Yağcı F.,” Böbrek

Taşı Tedavisinde Mikro-Perkütan Nefrolitotominin Çocuk Ve Yetişkin Hastalardaki

Sonuçlarının Karşılaştırılması” 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, P-117, Antalya,

2015.

E32. Seçkiner İ, Şen H, Baturu M, Bayrak Ö, Erturhan S, Doğan K, Yağcı F.,” Böbrek

Taşı Tedavisinde Mikro-Perkütan Nefrolitotomi İle Retrograd İntrarenal Cerrahinin

Sonuçlarının Karşılaştırılması” 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, S-059, Antalya,

2015.

E33. Bayrak Ö, Şen H, Doğan K, Sadioğlu E, Seçkiner İ, Erturhan S, Yağcı F., ” Non-

Nörojenik Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Çocuklarda Botulinum Toksin Enjeksiyonu”

  1. Ulusal Üroloji Kongresi, SS-016, İzmir, 2015.

E40. Şen H, Seçkiner İ, Bayrak Ö, Doğan K, Erturhan S, Yağcı F., “Pediatrik Böbrek

Taş Hastalarında Micro-Perc İle Retrograde İntrarenal Cerrahinin Sonuçlarının

Karşılatırılması” 25. Ulusal Üroloji Kongresi, P-088, Girne, KKTC, 2016.